"Az előadó kiáll a hallgatóság elé, s még meg sem szólalt, máris közöl. Közöl a megjelenésével, a testtartásával, az arckifejezésével. Amikor beszélni kezd, meghalljuk a hangját, látjuk a gesztusait, ránk villan a tekintete, figyeljük az arcjátékát és - szavain túl - hat ránk az egész ember.


Ha személyiségünk érett a közszereplésre, ha gondolataink magvasak, érzelmeink őszinték, beszédkészségünk megfelelő, bátran engedjük el magunkat, a siker nem marad el."

Montágh Imre
A retorikáról


A retorika szónoklattan, a szónoki beszéd elmélete; de hatásvadászatot is jelent. Ez utóbbi miatt fontos, hogy a rétor vagy szónok e jelentések közül melyikre helyezi a hangsúlyt. A szónoki beszéd ugyanis – akár ünnepi, akár politikai beszéd – nagy nyilvánosság előtt hangzik el; így a hatása különleges, gyakran kiszámíthatatlan. A szónok felelőssége éppen ebben rejlik.

A szónok iránt támasztott legfőbb követelmény a tisztesség. A szónok minden szempontból legyen hiteles ember! Hiszen a szónoki beszéd elsődleges célja a hallgatóság támogatásának megnyerése; cselekvésre, tettekre való felhívása.

Előfordulhat, hogy a hallgatóság nem veszi észre: tisztességes szándék helyett demagógiával van dolga; amely az emberek félrevezetésére, hízelgésre, népámításra épül; s gyakran izgatás, lázítás; majd felfordulás lesz belőle. Az egyes ember ugyan nem mindig dől be ezeknek, de tömegben más a hatás.

Gondoljunk csak a Julius Caesar meggyilkolása után elhangzott beszédekre! Az elsőben Brutus felsorolta Caesar bűneit, amiért ők – a nép érdekében – megölték. A római polgárok Brutus mellé álltak. Ezután Antonius szólt: „Temetni jöttem Caesart, nem dicsérni.” – majd minden mondatával Caesart dicsérte. Azt fejtegette, hogy Caesar mindent a nép érdekében tett. A római polgárok Antonius mellé álltak. Brutusék sorsa pedig Philippinél beteljesedett.

A szónoknak tehát úgy kell szólnia a tömeghez, hogy a „Gondolat, az Ember büszke legénye” ne „senki, béna” legyen; mert akkor „véres, szörnyű lakodalomba részegen” indulhat csak az ember, a „nép”; s annak a következményei beláthatatlanok!

Mihályfalvi LászlóOlvasson el minél hosszabb részt egy levegővel!


a) Hétfő az első nap, kedd a második, szerda a harmadik, csütörtök a negyedik, péntek az ötödik, szombat a hatodik és vasárnap a hetedik, amely pihenőnap.


b) Kettő meg kettő az öt, négy meg kettő az hat, hat meg kettő az nyolc, nyolc meg kettő az tíz, tíz meg kettő az tizenkettő, tizenkettő meg kettő az tizennégy, tizennégy meg kettő az tizenhat, tizenhat meg kettő az tizennyolc...


c) Hol volt, hol nem volt, az üveghegyek alatt, a nagyerdő mellett, az Óperenciás tenger partján, Meseország határán túl, ott ahol a kurta farkú malac túr, volt egy akkora temérdek nagy kétszázhetvenöt emeletes, pirosra festett, sokablakos ház, hogy az egy gomba alatt elfért.


d) Nem egy, nem kettő, nem három, nem négy, nem öt, nem hat, nem hét, nem nyolc, nem kilenc, nem tíz, nem tizenegy, nem tizenkettő, nem tizenhárom, nem tizennégy, nem tizenöt, nem tizenhat, nem tizenhét, nem tizennyolc, nem tizenkilenc, nem húsz, nem huszonegy, nem huszonkettő, nem huszonhárom, nem huszonnégy, nem huszonöt, nem huszonhat, nem huszonhét, nem huszonnyolc, nem huszonkilenc, nem harminc...TÖLTŐDJÖN FEL RETORIKÁVAL!


ONLINE
BESZÉDTECHNIKAI
RETORIKAI FELKÉSZÍTÉS


ittfacebook logó rubifoto Twitter artList

Beszédtechnika, kommunikáció | speciális beszédtechnika

speciális beszédtechnika
szónoklat, szónok, beszédtechnika tréning, kapcsolatfejlesztő tréning